производство на лешник в българия

ЛЕШНИКОПРОИЗВОДСТВО – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Автор: Елица Благоева

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали

E-mail: elica_blagoeva@abv.bg

Растениевъдни науки, 2020

Bulgarian Journal of Crop Science, 2020

Статия относно: лешник; сортове; технология; производство; добив;

Резюме

В статията се прави преглед на състоянието и проблемите в производството на лешник в България в контекста на съвременните световни постижения при тази култура. Накратко са обобщени научните изследвания и разработените технологии в страната в три основни направления:

1. Селекция на подходящи сортове лешник;

2. Производство на посадъчен материал;

3. Технологии за създаване и отглеждане на лешниковите насаждения;

Посочени са и някои възможности за подобряване и развитие на трите направления.

Италиански сортове лешник
Италиански сортове кръгъл лешник
Продължете да четете производство на лешник в българия

лешник сорт ТОНДА ФРАНЧЕСКАНА

Лешникът с висока продуктивност и ранно събиране на реколтата

От няколко години в Италия отново се появява интерес към ядките, както от индустриалния сектор, така и от пазара за директна консумация, благодарение на хранителните свойства на тези храни, които могат да забавят някои от процесите на стареене. Освен към орехите, шам фъстъка и бадемите, се проявява значителен интерес и към лешниците, които се използват за консумация като ядки или като суровина за сладкарските изделия, съставлявайки основна част от кремовете на какаова основа.

Продължете да четете лешник сорт ТОНДА ФРАНЧЕСКАНА

За актуални новини от нас – харесайте ни и във фейсбук