Всички публикации от Разсадник Лешници

производство на лешник в българия

ЛЕШНИКОПРОИЗВОДСТВО – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Автор: Елица Благоева

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали

E-mail: elica_blagoeva@abv.bg

Растениевъдни науки, 2020

Bulgarian Journal of Crop Science, 2020

Статия относно: лешник; сортове; технология; производство; добив;

Резюме

В статията се прави преглед на състоянието и проблемите в производството на лешник в България в контекста на съвременните световни постижения при тази култура. Накратко са обобщени научните изследвания и разработените технологии в страната в три основни направления:

1. Селекция на подходящи сортове лешник;

2. Производство на посадъчен материал;

3. Технологии за създаване и отглеждане на лешниковите насаждения;

Посочени са и някои възможности за подобряване и развитие на трите направления.

Италиански сортове лешник
Италиански сортове кръгъл лешник
Продължете да четете производство на лешник в българия

лешник сорт ТОНДА ФРАНЧЕСКАНА

Лешникът с висока продуктивност и ранно събиране на реколтата

От няколко години в Италия отново се появява интерес към ядките, както от индустриалния сектор, така и от пазара за директна консумация, благодарение на хранителните свойства на тези храни, които могат да забавят някои от процесите на стареене. Освен към орехите, шам фъстъка и бадемите, се проявява значителен интерес и към лешниците, които се използват за консумация като ядки или като суровина за сладкарските изделия, съставлявайки основна част от кремовете на какаова основа.

Продължете да четете лешник сорт ТОНДА ФРАНЧЕСКАНА