Отглеждане на лешници

Първа стъпка при  отглеждане на лешници

Предварително проучване на климата и почвата в района избран за отглеждане на лешници;

Първият важен фактор, който трябва да се анализира още в началото на проектирането на насаждението, е климатът на района, в който се предвижда засаждането и последващото отглеждане на лешници.

Важно е да се знае, че лешникът е издръжлив на застудявания през зимата и в периода на покой дори температури под  – 20 °С (за кратки периоди) не могат да попречат на развитието му. Минусови температури не са желани единствено в периода на оплождане на лешниковите растения, който е в края на март и началото на април, затова е добре да се избягват места с късни пролетни мразове.

За да е точно определянето, е добре да се проучат климатичните данни в избрания район относно:

– Средномесечна температура;

– Минимални температури;

– Максимални температури;

Добре е те да са измерени за период от минимум 10 години, за да се определи честотата на неблагоприятните температури за отглеждане на лешници.

Най – важни за отглеждането на лешници са три показателя:

 1. Честота на годините с интензивни студове (минимални температури <= -10°C) – ако в повече от 4 години (за период от 10 години) през месеците декември, януари, февруари и март са регистрирани минимални температури по-ниски от -10 °С, то регионът е неподходящ за отглеждане на лешници;
 2. Честота на годините с късни пролетни студове (минимални температури <= -2°C) – ако в повече от 4 години (за период от 10 години) през април и май са регистрирани минимални температури по-ниски от -2 °С, то регионът е неподходящ за отглеждане на лешници;
 3. Средномесечната температура за периода юни – септември – препоръчително е тя да не излиза извън интервала 20 – 27 °С;

По отношение на изискването към вода и относителна влажност на въздуха, оптимални райони за отглеждане на лешници са тези с годишна сума на валежите между 700 и 1000 мм.

Следваща стъпка при проектирането на насаждението е определянето на физичните и химичните свойства на почвата на избрания терен, за да се гарантира, че те са в граници, подходящи за отглеждане на лешници.

Това се прави чрез  вземане на проби от почвата на терена, предвиден за засаждане, като броят на пробите зависи от големината и състава на почвата. Предпочитан метод е чрез очертаване на зиг-заг (WW) на цялата площ, по който се върви и с лопата се взема почва от различни места.

Двата важни фактора, които трябва да установите с анализа на почвата са нейната киселинност и процента пясък в нея. Подходящите почви за отглеждане на лешници са с pH около 6,5. Друго важно условие за успешно отглеждане на лешници е почвите в избрания район да са добре дренирани, тоест да съдържат достатъчно количество пясък, понеже задържането на вода в почвата възпрепятства достъпа до кислород на кореновата система на насаждението. Поради това е препоръчително да се избягват тежки глинести почви. За отглеждане на лешници най-подходящото съдържание на пясък в почвата е между 20 и 30 %.

Втора стъпка при отглеждане на лешници

Избор на сортове лешници и схема на насаждението;

 1. Избор на сортове за насаждението:

Избора на сортовете лешници е едно от най-важните решения при проектиране на лешниково насаждение. Сортовете трябва са се подберат внимателно според следните фактори:

 • тяхната производителност/родовитост (кг/дка или кг/растение) – предвидете ги така, че да имате максимална възвращаемост на инвестицията при достигане на пълно плододаване;
 • съвместимостта им при опрашване с други сортове – подбора на сортове по съвместимост е важен, за да се гарантира плододаването на лешниковото насаждение, понеже лешника не е самоопрашващо се растение и без добро опрашване няма и добро плододаване;
 • вид лешников посадъчен материалприсаден, в саксии, на гол корен – всички те имат различни предимства при предстоящото ви отглеждане на лешници;
 • на този етап трябва да изберете и доверен разсадник за лешници, което ще ви гарантира, че ще получите точно сортовете, които сте избрали;
 1. Избор на схема на насаждението при отглеждане на лешници:
 • избор на брой растения в декар – броят растения в декар зависи от схемата на засаждане, която се избере, тя може да бъде стандартно 6х6 м или 5х5 м, като ширината се избира най-вече съобразно техниката за обработка на следващия етап; друг вариант е избора на интензивно насаждение, което дава по-бърза възвращаемост на инвестицията;
 • разположение на основен сорт и опрашителите му – при отглеждане на лешници има различни схеми за разполагане на опрашителите и избрания за основен сорт, като те зависят най-вече от посоката на вятъра в района избран за насаждане на лешниците;

Примерна схема на засаждане при отглеждане на лешници

Схема на засаждане при отглеждане на лешници
Схема на засаждане при отглеждане на лешници

Трета стъпка при отглеждане на лешници

Подготовката на терена предвиден за отглеждане на лешници;

Най-добре е подготовката на земята да се направи през летния период след месец август, като обработките трябва да включват следните операции:

 1. Почистване на терена от камъни и нежелана растителност;
 2. Извършаване на мелиоративни мероприятия (ако е необходимо) – прокопаване на канали, терасиране, заравняване, отводняване и др.
 3. Продълбочаване до 70 см – създава рохкав почвен слой, което улеснява  развитието на кореновата система на растенията;
 4. Дълбока оран на 30-40 см – за обръщане на горния слой на почвата и образуване на хомогенна среда;
 5. Култивиране или фрезоване – за разрохване на почвата и създаване на добра почвена структура;

Четвърта стъпка при отглеждане на лешници

Засаждане на лешниковия посадъчен материал и изграждане на напоителна система;

  1. Маркировка на терена и същинско засаждане – от няколко години маркировката на терените (определянето на мястото на всяко растение според избраната схема на засаждане) може да се прави с GPS устройства, като те дават и по-голяма точност; най-добрия период за засаждането на лешниковите растения е периода ноември-декември месец;

Как се засажда лешник (видео без звук); Добавяме една кофа калифорнийски червей и по 200 гр био фософор и калий (гранулирани);

2. Изграждане на напоителна система – добре е напоителната система да бъде направена едновременно с насаждението, като тя може да бъде:

над земята, при която маркучите са върху почвата или над почвата и напояването е капково;

подземна напоителна система, при която маркучите се заравят под земята с машина;

Пета стъпка при отглеждане на лешници

Грижи за лешниковото насаждение;

 1. Резитба – целта на резитбата в първите години е формирането на растението като на храст или дърво; след 4-тата година резитбата може и да е механизирана и се прави за просветляване на короната с цел по-висока реколта от растение; след 8-9 година се прави машинно подрязване за контрол на височината;;
 2. Почистване на плевелите – в първите четири години е важно терена на насаждението да се поддържа чист от бурени и плевели, защото наличието им лишава все още малките лешникови растения от влага, хранителни вещества и светлина и пречи на доброто им развитие и растеж;
 3. Почистване на издънки – при избор на храстовидни растения за вашето насаждение е важно да правите почистване на издънките, които са нежелани защото намаляват светлината и циркулацията на въздуха, консумират енергия на растението и също така пречат по време на събиране на реколтата; В първите три години при отглеждане на лешници, премахването им трябва да става ръчно;
 4. Поливане – норми и периоди – в зависимост от състава на почвата, поливането в горещия сезон варира на интервали от 10-12 дни до 15-16 дни с поливна норма приблизително от 50-60 л/м2;
 5. Торене – добре е да имате изготвена схема на торене след анализ на особеностите и характеристиките на вашия конкретен терен;
 6. Пръскания срещу болести и вредители – няколко са основните болести и вредители, които се срещат при отглеждане на лешници (брашнеста мана, лешников хоботник, лешников пъпков акар и др.) и за справянето с тях се използват различни методи и препарати;

Болести и вредители при отглеждането на лешници

Болести при отглеждане на лешници - брашнеста мана
Болести при отглеждане на лешници – брашнеста мана
Вредители при отглеждане на лешници - лешников хоботник
Вредители при отглеждане на лешници – лешников хоботник

За актуални новини от нас – харесайте ни и във фейсбук