Архив на категория: Разни

производство на лешник в българия

ЛЕШНИКОПРОИЗВОДСТВО – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Автор: Елица Благоева

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали

E-mail: elica_blagoeva@abv.bg

Растениевъдни науки, 2020

Bulgarian Journal of Crop Science, 2020

Статия относно: лешник; сортове; технология; производство; добив;

Резюме

В статията се прави преглед на състоянието и проблемите в производството на лешник в България в контекста на съвременните световни постижения при тази култура. Накратко са обобщени научните изследвания и разработените технологии в страната в три основни направления:

1. Селекция на подходящи сортове лешник;

2. Производство на посадъчен материал;

3. Технологии за създаване и отглеждане на лешниковите насаждения;

Посочени са и някои възможности за подобряване и развитие на трите направления.

Италиански сортове лешник
Италиански сортове кръгъл лешник
Продължете да четете производство на лешник в българия