Предизвикателство ли е отглеждането на лешници?

Интервю с Илия Немски и снимки от нашият разсадник и лешниковите ни насаждения от юли 2021 г.