Бизнес план насаждение

 

Прилагаме изчисления за инвестиция в насаждение от 10 дек.

Необходимите средства за подготовка на терена и закупуване на растенията са както следва:

Между първата и четвъртата година има разходи за обработки, торене и пръскания:

На петата година се прави еднократен разход за затревяване и общите разходи за поддръжка на насаждението намаляват:

При така направените разходи по насаждението, инвестицията се възвръща на шестата година и очакваните приходи би трябвало да са в тези параметри:

А ако насаждението е направено върху 100 дек, резултатите са още по-добри:

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. В разходите не са предвидени административни разходи, помпена станция и трафопост, които се приемат за вече изградени;
  2. Разходите за закупуване или наемане на терена трябва да се добавят, ако терена не е собствен;
  3. Цените са в лева;

 

 

 

За актуални новини от нас – харесайте ни и във фейсбук